Polityka prywatności

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/36/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Estemetric w Toruniu, ul. Przesmyk 2/4 gabinet 5, tel. … adres e-mail: kontakt@estemetric.pl
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności Estemetric w Toruniu.
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Udostępnione przez Państwa dane będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.
  6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa /warunkiem zawarcia umowy/ ich niepodanie może skutkować nie zawarciem umowy.